Pet Takas Sistemi Exp Hesaplayicisi
Suanki Petiniz: Istediginiz Pet:
Suanki Petinizin EXPi: % Istediginiz Petin EXPi: %
Gereken Malzeme: x Hayalet Çimen
Takas Isleminde Pet Durumu: